CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách sử dụng dịch vụ tại Ciracle-zymogenvietnam.com, quý khách hoàn toàn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với nguồn dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng, chúng tôi hy vọng quý khách sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận và điền chính xác các thông tin cần thiết

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin.
  1. Thời gian lưu trữ thông tin.